Ons bereikte het droevige bericht dat op 28 december 2018 op 74 jarige leeftijd
is overleden ons voormalig bestuurslid Reinier de Rooij.

Reinier de Rooij overleden