Algemeen

Bowlingvereniging Middelburg is op 7 juni 1980 opgericht en heeft ongeveer 100 leden en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer 40310129.

De thuisbasis voor onze vereniging is Bowling en Partycentrum De Kruitmolen te Middelburg. Dit bowlingcentrum is een onderdeel van het Sportcomplex De Kruitmolen. Het bowlingcentrum heeft in totaal 12 banen met een kunststof baanoppervlak. De activiteiten binnen de vereniging strekken zich uit van diverse huisleagues voor de senioren op dinsdag, woensdag en donderdag en een trainingsavond op maandagavond. Voor de jeugd op zaterdagmorgen trainen en league.

Voor zowel de jeugd als senioren worden verenigingskampioenschappen en stedenontmoetingen gehouden. Binnen de vereniging zijn ook diverse teams die uitkomen in de regionale of nationale leagues. Dit zijn onder andere de Regionale 50+ league, Nationale Trio league en Nationale Jeugd league. Zowel individueel als in teamverband worden door onze leden deelgenomen aan verschillende toernooien.

De Bowlingvereniging Middelburg is onderdeel van het Regionale Coördinatieteam Zeeland. Door de RCT Zeeland worden diverse evenementen geörganiseerd, waaronder een 50+ league en diverse regionale kampioenschappen.

Bestuur

In onderstaand overzicht zijn de functies van de bestuursleden weergegeven en de datum van hun laatste verkiezing. In de kolom E-mail staat hun e-mailadres waaronder zij bereikbaar zijn.

Functie Naam Gekozen op E-mail
Voorzitter Michael Snijders 27-03-2022 voorzitter@bvmburg.nl
Secretaris Joël de Lange 27-03-2022 secretaris@bvmburg.nl
Penningmeester Wesley Paling 27-03-2022 penningmeester@bvmburg.nl
Wedstrijdsecretariaat Adri Paling 27-03-2022 wedstrijdsecretariaat@bvmburg.nl
Algemeen lid 1 Frank Visser 04-09-2023 algemeenlid1@bvmburg.nl
Algemeen lid 2 Lindsey Paling 27-03-2022 algemeenlid2@bvmburg.nl
Algemeen lid 3
Algemeen lid 4 Ronald Krijger 27-03-2022 algemeenlid4@bvmburg.nl
Webmaster Adri Paling wedstrijdsecretariaat@bvmburg.nl
Lief en Leed Katty Paling en Lindsey Paling bestuur@bvmburg.nl
Algemeen e-mail adres voor bestuur bestuur@bvmburg.nl
Reglementen

Bowlingvereniging Middelburg heeft naast de gedeponeerde statuten, een Algemeen reglement en een League reglement. Als onderdeel van de Nederlandse Bowling Federatie (NBF) dienen de leden van onze vereniging zich ook aan de statuten en reglementen van de NBF te houden.
Zie voor de reglementen van de NBF hun website.

Statuten
In 2022 zijn er in verband met gewijzigde wetgeving nieuwe statuten gemaakt.
Algemeen reglement
Samen met de nieuwe statuten is er in 2022 ook een nieuw Algemeen Reglement gemaakt.
League reglement
Ook in 2022 is het League reglement opnieuw opgezet.

De statuten en reglementen kunt u downloaden op de download-pagina.

Clubblad

Vanaf 26 mei 2014 zijn er na lange tijd weer digitale exemplaren van Gekruid Nieuws uitgegeven.
Helaas is dit initiatief in april 2018 gestopt.

U kunt het clubblad downloaden op de download-pagina.