Algemeen

Bowlingvereniging Middelburg is op 7 juni 1980 opgericht en heeft ongeveer 100 leden en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer 40310129.

De thuisbasis voor onze vereniging is Bowling en Partycentrum De Kruitmolen te Middelburg. Dit bowlingcentrum is een onderdeel van het Sportcomplex De Kruitmolen. Het bowlingcentrum heeft in totaal 12 banen met een kunststof baanoppervlak. De activiteiten binnen de vereniging strekken zich uit van diverse huisleagues voor de senioren op dinsdag, woensdag en donderdag en een trainingsavond op maandagavond. Voor de jeugd op zaterdagmorgen trainen en league.

Voor zowel de jeugd als senioren worden verenigingskampioenschappen en stedenontmoetingen gehouden. Binnen de vereniging zijn ook diverse teams die uitkomen in de regionale of nationale leagues. Dit zijn onder andere de Regionale 50+ league, Nationale Trio league en Nationale Jeugd league. Zowel individueel als in teamverband worden door onze leden deelgenomen aan verschillende toernooien.

De Bowlingvereniging Middelburg is onderdeel van het Regionale Coördinatieteam Zeeland. Door de RCT Zeeland worden diverse evenementen geörganiseerd, waaronder een 50+ league en diverse regionale kampioenschappen.

Bestuur

In onderstaand overzicht zijn de functies van de bestuursleden weergegeven en de datum van hun laatste verkiezing. In de kolom E-mail staat hun e-mailadres waaronder zij bereikbaar zijn.

Functie Naam Gekozen op E-mail
Voorzitter Ronald Melse 05-07-2020 voorzitter@bvmburg.nl
Secretaris John van Staaijeren 30-10-2017 secretaris@bvmburg.nl
Penningmeester Sebastiaan de Ruiter 05-07-2020 penningmeester@bvmburg.nl
Wedstrijdsecretariaat Adri Paling 30-10-2017 wedstrijdsecretariaat@bvmburg.nl
Algemeen lid 1 Rody van Ruiten 05-07-2020 algemeenlid1@bvmburg.nl
Algemeen lid 2 Richard van Zelst 05-07-2020 algemeenlid2@bvmburg.nl
Algemeen lid 3 Tamara Meulmeester 05-07-2020 algemeenlid3@bvmburg.nl
 Webmaster  Adri Paling webmaster@bvmburg.nl
Lief en Leed Katty Paling en

Lindsey Paling

bestuur@bvmburg.nl
Algemeen e-mail adres
voor bestuur
bestuur@bvmburg.nl
Reglementen

Bowlingvereniging Middelburg heeft naast de gedeponeerde statuten, een Algemeen reglement en een League reglement. Als onderdeel van de Nederlandse Bowling Federatie (NBF) dienen de leden van onze vereniging zich ook aan de statuten en reglementen van de NBF te houden.
Zie voor de reglementen van de NBF hun website.

Statuten
In 2002 zijn er in verband met gewijzigde structuren binnen de NBF en gewijzigde wetgeving nieuwe statuten gemaakt. Deze zijn sindsdien niet meer aangepast.
Algemeen reglement
Samen met de nieuwe statuten is er in 2002 ook een nieuw Algemeen Reglement gemaakt. In 2009 is deze gewijzigd door toevoeging van artikel 4. In 2010 is deze aangevuld met artikel 4 lid 3.

League reglement
Ook in 2002 is het League reglement opnieuw opgezet. Op dit moment zijn er al diverse wijzigingen in het reglement aangebracht. De laatste wijziging is in 2014 geweest. De statuten en reglementen kunt u downloaden op de download-pagina.

Clubblad

Op 26 mei 2014 is er na lange tijd weer een digitaal exemplaar van Gekruid Nieuws uitgegeven.

Heb je leuke ideeën voor het Gekruid Nieuws zoals een bowlingverslag van een wedstrijd of heb je bowlingspullen te koop, laat het weten. De redactie is bereikbaar via dit e-mailadres Of lever het in bij de redactie : John van Staaijeren. Het is de bedoeling dat er iedere 2 maanden een Gekruid Nieuws wordt uitgebracht.

U kunt het clubblad downloaden op de download-pagina.