LAATST BIJGEWERKT : 15 maart 2022

Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Wie werkt met gegevens van personen, heeft te maken met de regels rond privacy. Ook voor Bowlingvereniging Middelburg is het daarom belangrijk te weten hoe die regels er uit zien en waarmee rekening moet worden gehouden.

Wat verandert er ?
Alle organisaties in de EU, dus ook Bowlingvereniging Middelburg, moeten nadenken over en vastleggen welke persoonsgegevens van leden én vrijwilligers we bewaren en hoe we die beveiligen. De wet kent drie belangrijke thema’s:

  1. Het bewaren van persoonsgegevens
  2. Het beschermen van persoonsgegevens
  3. Het melden van datalekken melden bij de toezichthouder

Basisprincipes
Laten we eerst eens kijken naar een aantal basisprincipes. Want wat bedoelen we eigenlijk met privacy en om welke persoonsgegevens gaat het?

Privacy: waar hebben we het over?

Privacy is simpel gezegd het recht om met rust gelaten te worden. Onderdeel ervan is de bescherming van persoonsgegevens: er zijn wettelijke regels voor de omgang met informatie over een persoon.

Wat is een ‘persoonsgegeven’?

Een persoonsgegeven is elk gegeven over een levende en identificeerbare persoon, dat wil zeggen: direct of indirect herleidbaar tot een individu. Welk soort gegeven het is maakt niet uit. Een paar traditionele voorbeelden van persoonsgegevens zijn een voor- of achternaam, (e-mail)adres, lidnummer of een teamfoto. Maar ook gegevens over iemands gedrag en voorspellingen daarover (zoals fysieke inspanning of locatie) zijn persoonsgegevens. De persoon op wie een gegeven betrekking heeft, noemen we de ‘betrokkene’.

Wanneer ‘verwerk’ je persoonsgegevens?

Ook het begrip ‘verwerken’ is zeer breed. Iedere handeling met een persoonsgegeven is in de praktijk een verwerking. Denk dus aan het verzamelen, bewaren, verplaatsen, wissen, doorsturen of aanpassen, maar ook aan het kwijtraken of vernietigen van persoonsgegevens.

Wanneer mogen we als vereniging persoonsgegevens verwerken ?

We mogen persoonsgegevens volgens de wet alleen verwerken voor een duidelijk omschreven en rechtmatig doel. Die rechtvaardiging bestaat in het geval van een bowlingvereniging meestal uit:

  • een noodzakelijke verwerking om een gerechtvaardigd belang te dienen;
  • de uitdrukkelijke toestemming van een betrokkene;
  • het uitvoeren van een contract met een betrokkene; of
  • het voldoen aan een wettelijke plicht.

Bowlingvereniging Middelburg AVG-proof ?
Met het doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft Bowling Vereniging Middelburg kennis over de materie, die door de AVG wordt geraakt, ontvangen en heeft men zelf verklaard naar eer en geweten aan de wet te voldoen.