Stedenontmoeting Senioren 2023

Onze vereniging doet mee met 2 teams bestaande uit :

Team 1 : Michael Snijders. Brent de Ruiter en Lindsey Paling
Team 2 : Kevin Laurent, Yor Rombaut en Paul Druyts

Dit trio event zal worden gespeeld op het 37 ft. oliepatroon “Broadway” op zaterdag 1 en zondag 2 april in Bowling Apeldoorn

Kijk op de website van de NBF Stedenontmoeting Senioren 2023 voor meer informatie en alle uitslagen.

Dat er na een tegenvallend aantal deelnemende verenigingen in de editie van 2021 qua opzet iets moest gebeuren was duidelijk. Veel verenigingen beschikken, mede door het teruglopende ledenaantal, helaas over te weinig dames.

In overleg met de recent gevormde evenementencommissie en na gesprekken met diverse verenigingen is besloten dat er nu een pilot komt waarbij er kan worden ingeschreven door trioteams. Na afloop zal e.e.a. worden geëvalueerd en worden er voor de editie van 2024 wellicht nadere “eisen” gesteld aan de deelnemende teams.

Deelname:
Deze vernieuwde Stedenontmoeting is dus een treffen tussen trioteams, bestaande uit minimaal drie en maximaal 5 spelers (heren, dames of mixed). Alle teams spelen tijdens hun voorronde 5 games Europees Systeem. De 14 beste teams kwalificeren zich voor de finale van wederom 5 games. Alle deelnemende dames met een pasgemiddelde tot 199,99 ontvangen 5 pins bonus per game.

Inschrijven:
Inschrijving voor de reguliere series is mogelijk voor maximaal 42 teams!

Per vereniging mogen zich maximaal 3 teams inschrijven waarbij alle 3e teams in eerste instantie op een wachtlijst worden geplaatst. Op 17 maart wordt duidelijk of er nog open plaatsen zijn en wij met deze teams alle plaatsen kunnen opvullen of dat een loting noodzakelijk is om te bepalen welke teams aan deze Stedenontmoeting mogen deelnemen en welke verenigingen met slechts
twee teams mogen deelnemen.

Stedenontmoeting Senioren 2017
Het team bestaat uit :

Herenteam : Brent de Ruiter, Sebastiaan de Ruiter, Rody van Ruiten, Remco Spruijt, Michael Snijders en Ronald Melse
Damesteam : Lindsey Paling, Helene de Ruiter, Angelique de Graaf, Tamara Meulmeester, Katty Paling en Elly de Nooijer
Coach : Ludo Pittoors

Ondanks een 2e plaats te hebben behaald (BV Goes 7758 / BV Middelburg 7514) bij de voorronde hebben we ons op basis van pinfall geplaatst voor de landelijke finale die gespeeld wordt op zaterdag 11 en zondag 12 maart in Bowling Nieuwegein.
BV Middelburg is ingedeeld op zondag 12 maart aanvang 10.00 uur.
Ons team heeft in de halve finale een 11e plaats behaald.

Damesteam halve finale Stedenontmoeting Senioren 2017
Herenteam halve finale Stedenontmoeting Senioren 2017

 

In elke regio vindt een voorronde plaats die wordt georganiseerd door het betreffende Regionale Coördinatie Team in overeenstemming met het NBF Evenementenplan 2016-2017. Bij de Regio Zeeland horen 4 verenigingen : BV Middelburg, BV Goes, BV Renesse en BV Tholen.
Datum :
Zondag 22 januari 2017.
Locatie en tijden :
Bowling Goes te Goes. Aanvang 10.30 uur.
Events en speelwijze :
Het dames- en het herenteam spelen elk vier games in vijfmans teamverband, Amerikaans systeem.
Deelname :
Iedere bowlingvereniging in het werkgebied van een organiserend RCT mag met één vertegenwoordigende equipe deelnemen aan deze voorronde. Deze vertegenwoordigende equipe bestaat uit één damesteam van maximaal tien dames en één herenteam van maximaal tien heren. Deelnemen met een onvolledige equipe (bijvoorbeeld alleen een herenteam) is niet toegestaan.
In de vertegenwoordigende equipe mogen alleen speelgerechtigde leden van de desbetreffende bowlingvereniging worden opgesteld. Dubbelleden mogen deelnemen bij meerdere teams met dien verstande dat zij, wanneer de equipe waarin zij zijn opgenomen zich plaatst voor de landelijke finale, alleen voor dezelfde equipe mogen uitkomen in de landelijke finale.
Winnaar :
De vereniging die met het dames- en herenteam samen de hoogste pinfall heeft behaald plaatst zich voor de landelijke finale die op zaterdag 11 en zondag 12 maart 2017 in Nieuwegein wordt gespeeld. Voor de verdeling van de overige finaleplaatsen verwijzen wij u naar de circulaire van de Finale Stedenontmoeting Senioren die binnenkort wordt gepubliceerd.
In geval van een ex-aequo spelen de gelijk geëindigde teams een 9e en 10e frame waarna de hoogste score over deze twee frames recht geeft op de hogere positie.