Behalve gewone leden kent onze vereniging vanaf 1 september 2018 ook steunleden

Wat zijn steunleden ?
Steunleden steunen onze vereniging door middel van een jaarlijkse bijdrage van € 17,50.
Steunleden kunnen zijn:
Partner, kinderen, broers, zussen of andere familieleden.

Voordelen van een steunlid

– Deelname aan interne (niet NBF) toernooien zoals: paasbingo toernooi, mannetje-vrouwtje toernooi
– Uitnodiging voor ledenactiviteiten met mogelijk gereduceerd tarief ten opzichte van introducee of niet-lid
– Aanschaf van een trainingskaart van 2 uur voor € 20,00

Regels

– Betalen kan uitsluitend d.m.v. een overschrijving naar onze bankrekening
– Opzeggen dient te gebeuren vóór 1 september
– Steunleden hebben geen stemrecht
– Steunleden tellen mee in de telling van het totaal aantal leden

Steunleden zijn welkom !