Het bestuur nodigt alle leden uit voor het bijwonen van onze Algemene Ledenvergadering (ALV) die gehouden wordt
op maandag 5 november om 20:00 uur in Bowling- en Partycentrum De Kruitmolen.

Iedereen, waarvan het email adres bekend is, krijgt de uitnodiging ook via de mail.
Een week voor de ALV wordt er nog een herinneringsmail verzonden.
De uitnodiging met machtigingsformulier en de notulen van de ALV van 30-10-2017 zijn ook te downloaden op onze download pagina (hoofdmenu Vereniging, submenu Downloads, Vereniging Download map) en liggen ook op de bowling onder het prikbord.

Algemene Ledenvergadering maandag 5 november