Het bestuur nodigt alle leden uit voor het bijwonen van onze Algemene Ledenvergadering (ALV) die gehouden wordt
op maandag 30 oktober om 20:00 uur in Bowling- en Partycentrum De Kruitmolen.

!! Belangrijk !! Wij vragen u na te denken over een rol in het bestuur.
Wegens aftredende en niet herkiesbare bestuursleden hebben we dringend behoefte aan nieuwe bestuursleden.
De volgende functies zijn vacant : voorzitter of evt. penningmeester, secretaris en een algemeen lid.
Het zittend bestuur doet een dringend beroep op u om zich aan te melden.

Iedereen, waarvan het email adres bekend is, krijgt de uitnodiging ook via de mail.
Een week voor de ALV wordt er nog een herinneringsmail verzonden.
De uitnodiging met machtigingsformulier en de notulen van de ALV van 28-11-2016 zijn ook te downloaden op onze download pagina (hoofdmenu Vereniging, submenu Downloads, Vereniging Download map) en liggen ook op de bowling onder het prikbord.

Algemene Ledenvergadering maandag 30 oktober 2017