Stedenontmoeting Senioren 2023

Onze vereniging doet mee met 2 teams bestaande uit :

Team 1 : Michael Snijders. Brent de Ruiter en Lindsey Paling
Team 2 : Kevin Laurent, Yor Rombaut en Paul Druyts

Dit trio event zal worden gespeeld op het 37 ft. oliepatroon “Broadway” op zaterdag 1 en zondag 2 april in Bowling Apeldoorn

Kijk op de website van de NBF Stedenontmoeting Senioren 2023 voor meer informatie en alle uitslagen.

Dat er na een tegenvallend aantal deelnemende verenigingen in de editie van 2021 qua opzet iets moest gebeuren was duidelijk. Veel verenigingen beschikken, mede door het teruglopende ledenaantal, helaas over te weinig dames.

In overleg met de recent gevormde evenementencommissie en na gesprekken met diverse verenigingen is besloten dat er nu een pilot komt waarbij er kan worden ingeschreven door trioteams. Na afloop zal e.e.a. worden geëvalueerd en worden er voor de editie van 2024 wellicht nadere “eisen” gesteld aan de deelnemende teams.

Deelname:
Deze vernieuwde Stedenontmoeting is dus een treffen tussen trioteams, bestaande uit minimaal drie en maximaal 5 spelers (heren, dames of mixed). Alle teams spelen tijdens hun voorronde 5 games Europees Systeem. De 14 beste teams kwalificeren zich voor de finale van wederom 5 games. Alle deelnemende dames met een pasgemiddelde tot 199,99 ontvangen 5 pins bonus per game.

Inschrijven:
Inschrijving voor de reguliere series is mogelijk voor maximaal 42 teams!

Per vereniging mogen zich maximaal 3 teams inschrijven waarbij alle 3e teams in eerste instantie op een wachtlijst worden geplaatst. Op 17 maart wordt duidelijk of er nog open plaatsen zijn en wij met deze teams alle plaatsen kunnen opvullen of dat een loting noodzakelijk is om te bepalen welke teams aan deze Stedenontmoeting mogen deelnemen en welke verenigingen met slechts
twee teams mogen deelnemen.

Stedenontmoeting 2023 deelname 2 teams BVM