Beste Leden,

Het is weer zover. We moeten onze jaarlijks verplichte Algemene Ledenvergadering (ALV) houden.
Deze ALV gaan we net als vorig jaar combineren met de Bingo/Vis/BBQ middag.
De datum is zondagmiddag 12 september 2021, de zondag voor de aanvang van de huisleague.

Tijdens de ALV moet er gestemd worden over de wijzigingen van onze reglementen en statuten.
Dit om verdere verscherping door de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) te ondersteunen.
Via de email heeft u de voorstellen van de Statuten, Reglementen en Leaguereglement ontvangen.
Hierin zijn de opgenomen wijzigingen gemarkeerd.
Graag deze documenten zelf meenemen aangezien wij niet iedereen van een afgedrukt exemplaar kunnen voorzien.

De agenda en uitnodiging voor de ALV zijn in de email bijgevoegd.
Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, maar wel een stemgerechtigde willen aanwijzen, dan is dat formulier opgenomen in de uitnodiging.

Voor de Kascommissie zoeken we een nieuwe kandidaat die voor de komende 2 jaar, één middagje per jaar even mee helpt met de controle van de financiële boeken.
Geen moeilijke taak, gewoon een formaliteit. Dus geef u tijdens de ALV op voor deelname !

Wij verwachten van jullie opgave van deelname aan de ALV en de Bingo/Vis/BBQ middag.
Geef aan of de keuze is voor Vis of Vlees, of speciale wensen ivm allergie.
Opgave graag versturen per email naar secretaris@bvmburg.nl.                                                     
                                                                                                                                                                                      
Ná maandag 16 augustus krijgt u nog per email het financiële overzicht toegezonden zodra de kascontrole heeft plaatsgevonden.

Dus graag inschrijven en tot ziens op zondag 12 september.
We gaan er weer zo’n gezellig feest van maken als vorig jaar.

Met vriendelijke groet,

John van Staaijeren
Secretaris BVM

ALV / Bingo Vis en BBQ BVM-Feestje zondag 21 september 2021

 

ALV / Bingo Vis en BBQ BVM-Feestje zondag 12 september