De Middelburgse Stichting Hendrick Avercamp heeft 60.000 euro verdeeld onder sportclubs in Walcheren.
Ze geeft hiermee een steuntje in de rug aan clubs en verenigingen die vanwege corona teruglopende inkomsten hebben.

Onze vereniging heeft een donatie gehad van maar liefst 850 euro. Wij willen de Stichting hartelijk bedanken voor deze bijdrage!

De Stichting Hendrick Avercamp is opgericht in 1968 en ontstaan uit de Middelburgse IJsclub. Het doel van de stichting was destijds het terrein en de accommodatie aan de Breeweg in Middelburg te exploiteren. In 2008 is de grond verkocht en sindsdien beschikt de stichting over een vermogen dat wordt gebruikt om sportevenementen en individuele talentvolle sporters in de regio in financieel opzicht te ondersteunen.

Gezien de huidige situatie rondom COVID19 heeft de stichting besloten sportverenigingen in Walcheren te steunen. Alle sportverenigingen zijn aangeschreven en hebben de mogelijkheid gehad zich aan te melden. Op basis van het aantal leden is er zo’n 60.000 euro verdeeld onder de verenigingen.

Stichting Hendrick Avercamp: heel veel dank!

Leuk om eens te kijken op de website van Stichting Hendrick Avercamp. Wie was hij? En wat heeft de stichting al voor Middelburg betekend!
Kijk op: Stichting Hendrick Avercamp

Zie ook het artikel van de PZC over de stichting: Stichting Hendrick Avercamp steunt walcherse sportclubs

Donatie van € 850 van Stichting Hendrick Avercamp