NBF neemt advies NOC*NSF over om geen competitie-, oefen- of trainingswedstrijden te organiseren.

BVM activiteiten
Alle trainingsactiviteiten op maandag en zaterdag,
de huisleagues op dinsdag, woensdag en donderdag worden voor de komende 3 weken (t/m 2 april) afgelast.

Na de berichtgeving op woensdag 11 maart over Noord-Brabant, volgden donderdag 12 maart nieuw advies en maatregelen op landelijk niveau. Ook deze maatregelen en advies neemt de NBF over, in ieder geval tot en met 31 maart.

Nieuwe maatregelen
Ook op het bondsbureau werd donderdagmiddag naar de persconferentie van premier Rutte en het RIVM gekeken. Kort daarop volgde een oproep van sportkoepel NOC*NSF: We roepen onze leden met klem op om alle sportevenementen waaronder de competitie-, oefen en trainingswedstrijden af te gelasten. Dit is een oproep waar de NBF gehoor aangeeft en hiermee dus ook het bestuur van Bowlingvereniging Middelburg.

NBF evenementen
Op korte termijn betekent dit dat voor 14 en 15 maart alle N(J)TL leagues, zowel nationaal en regionaal, zijn afgelast. Ook de Stedenontmoeting in Haarlem op 28 en 29 maart gaat niet door.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ziet steeds meer patiënten waarbij de bron van besmetting niet duidelijk is.
Ook blijkt na de analyse van virussen van patienten, dat ze onderling vaak verschillen. Dit vormt een aanwijzing dat het virus zich in Nederland aan het verspreiden is.
Om wijde verspreiding tegen te gaan, adviseert het RIVM nu maatregelen te nemen. De maatregelen zijn erop gericht dat mensen minder contact met elkaar hebben en dat mensen met klachten thuis blijven.
Als de verspreiding langzamer gaat, zijn er minder mensen tegelijkertijd ziek. De zorg voor patiënten kan hierdoor de komende tijd beter gewaarborgd blijven.

Wat kun je zelf doen?
De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:
• Was je handen regelmatig
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes
• Geen handen schudden
• Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt
Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken
Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Houd onze website, Facebook pagina en jullie email de komende weken in de gaten.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zich richten tot een van onze bestuursleden.
Per email te bereiken via: bestuur@bvmburg.nl

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Bowlingvereniging Middelburg.

Huisleagues komende 3 weken (t/m donderdag 2 april) afgelast