Beste bowlingvrienden,

Als bestuur denken wij actief mee om er voor te zorgen dat er in de toekomst weer aansluiting wordt gevonden met het niveau van de Stedenontmoeting of andere evenementen. Ook vinden wij het belangrijk dat mensen van de verschillende huisleague-avonden de mogelijkheid krijgen elkaar meer te zien en met elkaar te trainen.

Het bestuur heeft in de vergadering van 4 december j.l. besloten het trainen van ieder niveau nog meer te stimuleren.
Ook voor mensen met een smalle beurs moet het trainen toegankelijk blijven.
U kunt met ingang van 2 januari 2018 voor € 8,- per strip per uur komen trainen. Er dient contant betaald te worden bij één van de bestuursleden.
Speelt u met 2 mensen op 1 baan, dan betaalt u nog maar € 4,- . Met dit gebaar geeft het bestuur het geld aan de leden terug, dat bespaard is door niet deel te nemen aan de Stedenontmoeting.

Aan het bovengenoemde zitten wel enkele huisregels vast.

1. Ieder lid kan bij één van de bestuursleden maximaal 2 strippen per week contant kopen.
De gekochte strippen dienen eerst opgemaakt te worden voordat nieuwe gekocht kunnen worden.
Speelt u met 2 bowlers op 1 baan, dan bent u een halve strip per uur per persoon verschuldigd.

2. Als u wilt komen trainen dient u dit van tevoren aan te geven bij Rens Vader, zodat er een geoliede baan voor u klaarligt. Dit kan, mits er plaats is.

3. Deze proef gaat op 2 januari 2018 van start en zal lopen t/m het einde van het seizoen 2018.
Als de proef succesvol is, is er een optie tot verlengen. Deel daarom uw ervaringen en opmerkingen met ons.

4. De trainingstijden (mits de banen vrij zijn; recreanten hebben altijd voorrang) zijn :
zondag tussen 12:30 uur en 14:30 uur
maandag- t/m donderdagavond tussen 19:30 uur en 21:30 uur

Met een sportieve groet,

Bestuur Bowlingvereniging Middelburg

Gereduceerd trainingstarief voor BVM leden