Het bestuur nodigt alle leden uit voor het bijwonen van onze Algemene ledenvergadering (ALV) die gehouden wordt
op maandag 28 november om 20:00 uur in Bowling- en Partycentrum De Kruitmolen.
Iedereen, waarvan het email adres bekend is, krijgt de uitnodiging ook via de mail.
Een week voor de ALV wordt er nog een herinneringsmail verzonden.
De uitnodiging en de notulen van de ALV van 30-11-2015 zijn ook te downloaden op onze download pagina (hoofdmenu Vereniging,
submenu Downloads, Vereniging Download map) en te verkrijgen op de bowling onder het prikbord.

Algemene Ledenvergadering 28 november 2016