Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Man / Vrouw

Telefoonnummer

Uw email

NBF / BBSF pasnummer

Pasgemiddelde

De gewenste serie eerste keuze

De gewenste serie tweede keuze

De gewenste serie derde keuze

Mosselen / Sate met friet

Privacybeleid AVG :

Hierbij verklaart de inschrijver zich akkoord met het Privacybeleid conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Bowlingvereniging Middelburg
en gaat akkoord met het verwerken en publiceren van de gegevens van alle door mij ingeschreven personen in de betreffende klassementen.
Leden van een buitenlandse bowlingfederatie geven hierbij, mede namens alle door inschrijver ingeschreven personen, toestemming voor het verwerken van resultaten
door de Nederlandse Bowling Federatie.

Let op ! Indien u Nee kiest wordt uw inschrijving geweigerd

Bewaren van aanvullende gegevens :

Hierbij gaat de inschrijver akkoord met het bewaren van aanvullende contactgegevens van alle door mij ingeschreven personen omdat hij / zij informatie wil ontvangen
over dit of latere toernooien.

Foto's en beeldmateriaal :

Hierbij geeft de inschrijver, mede namens alle door mij ingeschreven personen, toestemming voor het maken en publiceren van foto's en/of beeldmateriaal
voor promotionele doeleinden.

Eventuele opmerkingen