Naam

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Man / Vrouw

  Telefoonnummer

  Uw email

  NBF / BBSF pasnummer

  Pasgemiddelde

  De gewenste serie eerste keuze

  De gewenste serie tweede keuze

  De gewenste serie derde keuze

  Mosselen / Sate met friet

  Privacybeleid AVG :

  Hierbij verklaart de inschrijver zich akkoord met het Privacybeleid conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Bowlingvereniging Middelburg
  en gaat akkoord met het verwerken en publiceren van de gegevens van alle door mij ingeschreven personen in de betreffende klassementen.
  Leden van een buitenlandse bowlingfederatie geven hierbij, mede namens alle door inschrijver ingeschreven personen, toestemming voor het verwerken van resultaten
  door de Nederlandse Bowling Federatie.

  Let op ! Indien u Nee kiest wordt uw inschrijving geweigerd

  Bewaren van aanvullende gegevens :

  Hierbij gaat de inschrijver akkoord met het bewaren van aanvullende contactgegevens van alle door mij ingeschreven personen omdat hij / zij informatie wil ontvangen
  over dit of latere toernooien.

  Foto's en beeldmateriaal :

  Hierbij geeft de inschrijver, mede namens alle door mij ingeschreven personen, toestemming voor het maken en publiceren van foto's en/of beeldmateriaal
  voor promotionele doeleinden.

  Eventuele opmerkingen