Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Uw email

Soort speler

Pas- of leaguegemiddelde

De gewenste serie eerste keuze

De gewenste serie tweede keuze

Naam medespeler

Soort speler

Pas- of leaguegemiddelde

Naam medespeler

Soort speler

Pas- of leaguegemiddelde

Teamnaam

Privacybeleid AVG

Hierbij verklaart de inschrijver zich akkoord met het Privacybeleid conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Bowlingvereniging Middelburg en gaat akkoord met het verwerken en publiceren van de gegevens van alle door mij ingeschreven personen.

Let op ! Indien u Nee kiest wordt uw inschrijving geweigerd

Foto's en beeldmateriaal

Hierbij geeft de inschrijver, mede namens alle door mij ingeschreven personen, toestemming voor het maken en publiceren van foto's en/of beeldmateriaal
voor promotionele doeleinden

Eventuele opmerkingen

formulier 7e Duinhotel